ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA

Proces rozwoju mowy dziecka przebiega etapami i trwa kilka lat. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz psychofizycznego rozwoju dziecka. Poniższa tabelka zawiera informacje o etapach rozwoju dziecka od chwili narodzin do 6 roku zycia. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dziecko nie potrafi wykonać, we wskazanym czasie, okreslonej umiejętnosci, nie oznacza to jeszcze, że jego rozwój mowy jest zaburzony. Aby pozbyć się wątpliwości najlepiej zaciagnij porady logopedy.

 

WIEK DZIECKA

 

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

 

 

NADAWANIE - MOWA

0-3 miesiąc

 
 • reaguje na głośne dźwięki
 • wycisza się lub śmieje kiedy do niego mówimy
 • przerywa płacz słysząc nasz głos
 • wzmaga lub osłabia ssanie gdy usłyszy dźwięki
 
 
 • głuży - wydaje dźwięki przypominające gruchanie  np. a-gu, a-gy
 • używa krzyku i płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb
 • inaczej płacze kiedy jest przemoczone, inaczej gdy jest głodne
 

4-6 miesiąc

 
 • odwraca głowę, szukając źródła dźwięku
 • reaguje na zmianę tonu naszego głosu
 • zwraca uwagę na zabawki, które wydają dźwięki
 • reaguje na muzykę
 
 
 • gaworzy - powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia np. ba-ba-ba-ba 
 • zagadywane - gaworzy, uśmiecha się, porusza rękami i nogami

 

7-12 miesiąc

 
 • odwraca się i patrzy w kierunku źródła dźwięku
 • skupia uwagę gdy do niego mówimy
 • pytane: gdzie mama? gdzie tata - wskazuje palcem
 • chętnie uczestniczy w prostych zabawach "idzie rak" "Sroczka"
 • zachęcane - wykonuje proste polecenia np. "daj"
 • próbuje naśladować nasze ruchy
 
 
 • intensywnie gaworzy
 • używa dźwięków by zwrócić na siebie uwagę
 • wykorzystuje gesty i mimikę, by spytać lub poprosić o coś,
 • mogą pojawić się pierwsze wyrazy, np. "mama, "tata", "baba",
 • pierwsze słowa nie muszą być kojarzone z konkretnymi przedmiotami.
 

12-24 miesiąc

 
 • poproszone wskazuje niektóre części ciała
 • wykonuje najprostsze polecenia "daj buzi" "zrób pa,pa"
 • słucha z zainteresowaniem prostych piosenek, wierszyków i opowiadań
 • potrafi wskazać często nazywane przez nas przedmioty

 

 
 • zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze: "bach", "hau", "brr" itp.
 • powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia, tzw. echolalia,
 • zaczyna łączyć wyrazy, pojawiają się wyrażenia typu: "nie chcę", "mama daj",
 • wymawia samogłoski: "a", "u", "i", "o", "e", "y" oraz spółgłoski: "m", "b", "p", "t", "n", "ł", j", "d",
 • upraszcza - może wymawiać początek lub koniec słowa,
 • ma coraz bogatszy słownik
 

2- 3 rok

 
 • rozróżnia przeciwieństwa np. "chodź - stój" "nie ma- jest"
 • wykonuje bardziej złożone instrukcje np. "weź misia i chodź do mamy"
 • wskazuje części ciała
 
 
 • nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia, może przy tym popełniać błędy typu "ludź" zamiast "człowiek",
 • wymawia poprawnie kolejne głoski: np. "k", "g", "l",
 • trudne głoski może zastąpić łatwymi "szalik"- "salik" "sialik"' "ryba"- "lyba" "jiba",
 • pyta: "co to?", stosuje przeczenia "nie ma mamy", zaczyna używać liczby mnogiej,   
 • pytane podaje swoje imię.
 

3-4 rok

 
 • reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia lub telewizji
 • potrafi odróżnić wymowę prawidłową od zniekształconej np. "sanki" - "sianki"
 
 
 • jest rozumiane przez osoby obce,
 • buduje coraz dłuższe zdania,
 • coraz więcej pyta, odpowiada na pytania: "kto?", "co?", "gdzie?", "z kim?",  "w czym?",
 • często upraszcza najtrudniejsze głoski: "sz", "ż", "cz", "dż", "r"',
 • zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawić się zawahania, powtórzenia sylab, dźwięków, wyrazów, przeciągania głosek.
 

4-5 rok

 
 • z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z treścią
 • rozumie komunikaty wypowiadane przez obce osoby
 
 
 • zadaje bardzo dużo pytań, 
 • może wymawiać najtrudniejsze głoski "sz", "ż", "cz", "dż", "r"',
 • buduje bogate zdania - używa coraz więcej przymiotników,
 • potrafi opowiedzieć prostą historyjkę,
 • stosuje podstawowe zasady gramatyczne, choć może je jeszcze mylić.
 

5-6 rok

 
 • rozumie trudniejsze instrukcje np. "klaśnij w dłonie a  potem połóż ręce na kolanach"
 • potrafi wysłuchać dłuższego opowiadania, bajkę, rozumie morał
 • rozumie określenia  typu "pod" "na" "obok" "nad"
 • prawidłowo interpretuje znaki symboliczne, np. "kółko i trójkącik - to będą znaki drogowe"
 
 
 • mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego,
 • poprawnie buduje zdania, stosuje reguły gramatyczne,
 • potrafi odpowiedzieć na złożone pytania, opowiada, używając zdań złożonych,
 • potrafi opowiedzieć, co widzi na ilustracji, opowiada bajki, 
 • potrafi rozmawiać z osobą obcą, nie odbiegając od tematu, 
 • używa słów określających stosunki przestrzenne i nazywa podstawowe figury geometryczne.
 

Na podstawie opracowania dr Iwony Michalak-Widera i dr Katarzyny Węsierskiejlogam.net.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej